Opettajat

opettajat@rato.fi

Timo Paaer, arkkitehti
timo@rato.fi

  • Talonrakennus
  • Deskriptiivinen geometria
  • Perspektiivioppi
  • Rakennusaineoppi

Ilpo Rahtu, opiston rehtori, DI, VTM
ilpo@rato.fi
040 761 5626

  • Rakennusaineoppi
  • Rakentamistalous
  • Ympäristöpsykologia
  • Maanmittaus

Lasse Nieminen, luonn.kand.