Opisto

Rakennustekniikan opisto on yksityinen ammatillinen oppilaitos, jonka toiminta on jatkunut jo 50 vuotta. Opisto tarjoaa rakennuspiirtäjän koulutusta, josta voi valmistua ammattiin vuodessa. Rakennuspiirtäjät työllistyvät yksityisen ja julkisen sektorin suunnittelutoimistoihin. Suunnittelualan vaatimusten jatkuvasti kasvaessa monet ovat myös käyttäneet rakennuspiirtäjätutkinnon antamaa vankkaa tietopohjaa avuksi soveltuvien korkeakoulualojen, kuten arkkitehti-, maisema-arkkitehti-, sisustussuunnittelu- ja rakennusinsinööriopintojen parissa. Opinnot Ratolla toimivat erinomaisena johdatuksena ja valmennuskurssina näille aloille.

Opisto on koko toimintansa ajan tehnyt läheistä yhteistyötä alan johtavien suunnittelutoimistojen kanssa. Opiston opettajat ovat sivutoimisia alan ammattilaisia, mikä vahvistaa koulutuksen jatkuvaa kontaktia työelämään.

Opiston toimisto ja luentosalitilat sijaitsevat Helsingin Lönnrotinkadulla.