Opetusohjelma

syyslukukausi 2017 OPINTOVIIKKOJA
Sovellettu matematiikka 3
Rakennusaineoppi 1
Rakennusfysiikka 1
Kuvallinen ilmaisu 1.5
Talonrakennus 4
Betonioppi 2
CAD-piirustus 2
Rakentamistalous 0.5
Deskriptiivinen geometria 1
Sisustussuunnittelu 2
Rakennustaiteen historia 0.5
Maanmittaus 1
Maa- ja pohjarakennus 0.5
yht. 20
kevätlukukausi 2018 OPINTOVIIKKOJA

Perspektiivioppi 2
Korjausrakentaminen 2
Rakennustaiteen historia 1
Kaavoitusoppi 2
Talonrakennus 4
Betoni- ja teräsbetonioppi 2
Sisustussuunnittelu 2
Talotekniikka 0.5
Ympäristöpsykologia 0.5
CAD-suunnittelu 2
Kartta- ja kiinteistöoppi 1
Puurakenteet 1
yht. 20